Mevlana Ses Veriyor

mevlana”BEYİT VE İLÂHİLERLE MEVLÂNÂ SES VERİYOR”

Hazret-i Pîr’in kıyâmete kadar değeri düşmeyecek eseri Mesnevi-i Şerif’i “Dinle Neyden” diye başlar. “Ney”den murad kâmil insandır. Kâmil insan her yönüyle örnek insan demektir. Hak yolunda yürüyen insanları dört kısma ayırırlar. Birinci kısım; mahcub (perdeli) insanlardır ki bunlar yaratıcının zâtını bilemezler.

Sıfatlarının zuhuru olan eserlere bakarak Allah (c. c.) hakkında bilgi edinebilirler. İkinci kısım insanlar “ârif” tabir edilen insanlardır. Bunlar sıfatı zâtıyla kaim ve zâtı, sıfatı ile zahir müşahede ederler. Üçüncü kısım insanlar “müstağrak” denilen insanlardır. Bunlar Allah’ın sıfatlarını da, eserlerini de görmezler. Birlik makamında mahvü müstağraktır. Dördüncü kısım insanlar “Kâmil insanlar” dır. Sıfatları zâtı ile ve zâtı sıfatları ile görürler.

Hazreti Mevlânâ’nın mesnevisinden beyitlerin okunacağı program Ses sanatçısı Kerem Bulut’un okuyacağı ilâhilerle renklenecek.

Bu program, Mevlânâ’yı tanıma Mesnevî’yi anlama programı.

Sırrı Er, hayatını Türkçemizi doğru öğretmeye adayan, dildeki bozulmalara karşı mücadele eden, konferanslar, dersler veren, kitaplar yazan değerli bir yazar ve yorumcudur. Ayrıca TRT İstanbul Radyosu’nda görev yapmaktadır. Sırrı Er, “Beyit ve İlâhilerle Mevlânâ Ses Veriyor” adlı programda doğru Türkçesi ve kendine has yorumuyla, Beyitleri seslendirecek.

Söz konusu Mevlânâ olur da; Beyit ve İlâhi olmaz mı?

TRT İstanbul Radyosunda görev yapan ses sanatçısı Kerem Bulut “Beyit ve İlâhilerle, Mevlânâ Ses Veriyor” programında İlâhileri seyirciyle buluşturacak.

İstanbul kültür ve sanatının doyasıya yaşanacağı program; Hz. Mevlânâ’yı ve Mesnevî’yi herkese tanıtmak ve anlatmayı amaç edinmektedir.

“Beyit ve İlâhilerle, Mevlânâ Ses Veriyor”

SIRRI ER tarafından

SESLENDİRİLECEK BEYİTLER
Duy Şikâyet Etmede Her An Bu Ney
Aşk Nedir
Duydum ki Bizi Bırakmaya Azmediyorsun Etme
Su Dedi ki
Verdim Canımı Gitti
Dostlar, Gün Bugün

Yönetmen: Erkay Yavuz
Sanat Danışmanı: Şenay Korkmaz
Mevlânâ “Beyit-kıssa”: Sırrı ER
Oyuncular:Kerem Tanık, Hasan Can Türkkanı, Mehmet Aytaç, Erkay yavuz
Solist : Kerem Bulut

Sazlar:
Ney: Hüseyin Uzun
Klâsik Kemençe : Rafet Kemancı
Ritim : Eren Ergen
Programın süresi : 70 dk.